Obrázek Astrid Sun Chladivá regenerační pěna po opalování 150ml

Astrid Sun Chladivá regenerační pěna po opalování 150ml

Astrid
  • 150 ml
BILLA Cena
Art. č.: 82-337326
169,90 Kč
1 l 1 132,66 Kč

Nebezpečí

Varování: NEBEZPEČÍ. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě nad 50 °C/122 °F.

Podobné produkty