Obrázek Astrid Peo Deodorační sprej na nohy 150ml

Astrid Peo Deodorační sprej na nohy 150ml

Astrid
  • 150 ml
BILLA Cena
Art. č.: 82-337340
74,90 Kč
1 l 499,33 Kč

Nebezpečí

Upozornění: NEBEZPEČÍ. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Nepoužívejte na poraněnou pokožku nebo v případě kožních onemocnění. Zabraňte kontaktu s očima. Pouze k vnějšímu použití.

Podobné produkty