Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 60 Praní, Sensitive Skin Clean & Fresh

Ariel Tekutý Prací Prostředek, 60 Praní, Sensitive Skin Clean & Fresh

Ariel
  • 60 p.dáv
Art. č.: 82-345148
599,90 Kč
1 p.dáv 9,99 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty