Obrázek Ambi Pur Old Spice Osvěžovač Vzduchu Do Auta Startovací Sada 2 ks

Ambi Pur Old Spice Osvěžovač Vzduchu Do Auta Startovací Sada 2 ks

Art. č.: 82-336893
169,90 Kč
1 ks 84,95 Kč

Nebezpečí

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Po použití vyvětrejte místnost. Obal a bezpečnostní pokyny uschovejte, dokud se výrobek nespotřebuje.

Podobné produkty

 • Obrázek Glade Gel Levandule 150g

  Glade Gel Levandule 150g

  Glade
  • 150 g
  88,90 Kč
  1 kg 592,66 Kč
 • Obrázek Glade Aerosol Relaxing Zen osvěžovač vzduchu 300ml

  Glade Aerosol Relaxing Zen osvěžovač vzduchu 300ml

  Glade
  • 300 Mililitr
  97,90 Kč
  1 l 326,33 Kč
 • Obrázek Glade Automatic Sandalwood Náplň Duo

  Glade Automatic Sandalwood Náplň Duo

  Glade
  • 538 Mililitr
  299,90 Kč
  1 l 557,43 Kč
 • Obrázek Glade Automatic Clean Linen Náplň Duo

  Glade Automatic Clean Linen Náplň Duo

  Glade
  • 538 Mililitr
  299,90 Kč
  1 l 557,43 Kč