Obrázek Ambi Pur Bathroom Osvěžovač Vzduchu, Bojuje S Pachy A Osvěžuje, Spring Awakening ks

Ambi Pur Bathroom Osvěžovač Vzduchu, Bojuje S Pachy A Osvěžuje, Spring Awakening ks

Ambi Pur
 • 7,5 Mililitr
Art. č.: 82-345093
129,90 Kč
1 l 17 320,00 Kč

Nebezpečí

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Po použití vyvětrejte místnost. Obal a bezpečnostní pokyny uschovejte, dokud se výrobek nespotřebuje.

Podobné produkty

 • Obrázek Air Wick Freshmatic Náplň do osvěžovače vzduchu radostné léto 250ml

  Air Wick Freshmatic Náplň do osvěžovače vzduchu radostné léto 250ml

  Air wick
  • 250 Mililitr
  269,00 Kč
  1 l 1 076,00 Kč
 • Obrázek Glade Gel Levandule 150g

  Glade Gel Levandule 150g

  Glade
  • 150 g
  59,90 Kč
  1 kg 399,33 Kč
 • Obrázek Glade Automatic Clean Linen Strojek+Náplň

  Glade Automatic Clean Linen Strojek+Náplň

  Glade
  • 1 Kus
  299,90 Kč
  1 ks 299,90 Kč