Obrázek Air Wick Pure Osvěžovač vzduchu bílý květ vanilky 250ml

Air Wick Pure Osvěžovač vzduchu bílý květ vanilky 250ml

Air Wick
 • 250 Mililitr
Art. č.: 82-322455
114,90 Kč
1 l 459,60 Kč

Nebezpečí

Air Wick Pure osvěžovač vzduchu - bílý květ vanilky. Nebezpečí. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)eathan-1-on; benzyl-salicylát; linalol. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte pouze k určenému účelu. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Podobné produkty

 • Obrázek Ambi Pur Bathroom Lavender osvěžovač 7,5ml

  Ambi Pur Bathroom Lavender osvěžovač 7,5ml

  Ambipur
  • 7,5 Mililitr
  119,90 Kč
  1 l 15 986,66 Kč
 • Obrázek Glade Luscious Cherry & Peony vonný gel do koupelny 180g

  Glade Luscious Cherry & Peony vonný gel do koupelny 180g

  Glade
  • 180 g
  139,90 Kč
  1 kg 777,22 Kč
 • Obrázek Glade gel ocean adventure 180g

  Glade gel ocean adventure 180g

  Glade
  • 180 g
  119,90 Kč
  1 kg 666,11 Kč
 • Obrázek Glade Gel Levandule 150g

  Glade Gel Levandule 150g

  Glade
  • 150 g
  88,90 Kč
  1 kg 592,66 Kč