Obrázek Air Wick Freshmatic Náplň do osvěžovače vzduchu jemný satén a měsíční lilie 250ml

Air Wick Freshmatic Náplň do osvěžovače vzduchu jemný satén a měsíční lilie 250ml

Art. č.: 82-335051
239,00 Kč
1 ks 239,00 Kč

Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

Upozornění: Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní pokyny. Ponechte pro budoucí použití.

Z bezpečnostních důvodů postupujte pečlivě podle pokynů uvedených na obalu difuzéru Air Wick Freshmatic. POZOR: Používejte pouze v souladu s pokyny. Úmyslné zneužití záměrným koncentrováním a vdechováním obsahu může být škodlivé nebo smrtelné. Nevdechujte aerosoly. Používejte v dobře větraných prostorech. Extrémní teploty se mohou vyskytnout v motorových vozidlech a v blízkosti trub a krbů. Kluzký na tvrdých površích.

Air Wick Freshmatic náplň do osvěžovače vzduchu - Jemný satén a měsíční lilie. Nebezpečí. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obsahuje linalool. Může vyvolat alergickou reakci. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Podobné produkty

 • Obrázek Glade Automatic Relaxing Zen Náplň Duo

  Glade Automatic Relaxing Zen Náplň Duo

  Glade
  • 538 Mililitr
  299,90 Kč
  1 l 557,43 Kč
 • Obrázek Glade Electric Relaxing Zen Strojek+Náplň

  Glade Electric Relaxing Zen Strojek+Náplň

  Glade
  • 1 Kus
  179,90 Kč
  1 ks 179,90 Kč
 • Obrázek Glade Electric Relaxing Zen Náplň Duo

  Glade Electric Relaxing Zen Náplň Duo

  Glade
  • 40 Mililitr
  199,90 Kč
  1 l 4 997,50 Kč
 • Obrázek Air Wick Essential Oils Tekutá náplň do elektrického přístroje magnolie a květy třešní 19ml

  Air Wick Essential Oils Tekutá náplň do elektrického přístroje magnolie a květy třešní 19ml

  Air Wick
  • 19 Mililitr
  129,00 Kč
  1 l 6 789,47 Kč