Obrázek Air Wick Freshmatic Náplň do osvěžovače vzduchu jemný satén a měsíční lilie 250ml

Air Wick Freshmatic Náplň do osvěžovače vzduchu jemný satén a měsíční lilie 250ml

Art. č.: 82-335051
229,90 Kč
1 ks 229,90 Kč

Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

Upozornění: Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní pokyny. Ponechte pro budoucí použití.

Z bezpečnostních důvodů postupujte pečlivě podle pokynů uvedených na obalu difuzéru Air Wick Freshmatic. POZOR: Používejte pouze v souladu s pokyny. Úmyslné zneužití záměrným koncentrováním a vdechováním obsahu může být škodlivé nebo smrtelné. Nevdechujte aerosoly. Používejte v dobře větraných prostorech. Extrémní teploty se mohou vyskytnout v motorových vozidlech a v blízkosti trub a krbů. Kluzký na tvrdých površích.

Air Wick Freshmatic náplň do osvěžovače vzduchu - Jemný satén a měsíční lilie. Nebezpečí. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obsahuje linalool. Může vyvolat alergickou reakci. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Podobné produkty

 • Obrázek Ambi Pur Thai Escape Osvěžovač vzduchu 300ml

  Ambi Pur Thai Escape Osvěžovač vzduchu 300ml

  Ambi Pur
  • 300 Mililitr
  129,90 Kč
  1 l 433,00 Kč
 • Obrázek Air Wick Pure Osvěžovač vzduchu bílý květ vanilky 250ml

  Air Wick Pure Osvěžovač vzduchu bílý květ vanilky 250ml

  Air Wick
  • 250 Mililitr
  114,90 Kč
  1 l 459,60 Kč
 • Obrázek Glade Gel Levandule 150g

  Glade Gel Levandule 150g

  Glade
  • 150 g
  79,90 Kč
  1 kg 532,66 Kč
 • Obrázek Glade Sensual Sandalwood & Jasmine osvěžovač vzduchu aerosol 300ml

  Glade Sensual Sandalwood & Jasmine osvěžovač vzduchu aerosol 300ml

  Glade
  • 300 Mililitr
  89,90 Kč
  1 l 299,66 Kč