Obrázek Air Wick Active Fresh Osvěžovač vzduchu ve spreji jasmínové květy 237ml

Air Wick Active Fresh Osvěžovač vzduchu ve spreji jasmínové květy 237ml

Air Wick
  • 237 ml
BILLA Cena
Art. č.: 82-348080
109,90 Kč
1 l 463,71 Kč

Nebezpečí

UPOZORNĚNÍ: PRODUKT OBSAHUJE ČÁSTI, KTERÉ MOHOU PŘEDSTAVOVAT RIZIKO UDUŠENÍ. Používejte pouze podle pokynů.

Air Wick Active Fresh osvěžovač vzduchu ve spreji - Jasmínové květy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Obsahuje 3,7-dimethyloktan-3-ol; reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3 (2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Podobné produkty