1. home
 2. Podmínky členství v BILLA klubu

Podmínky členství v BILLA klubu platné od 27.2.2024

1. Co je BILLA klub

BILLA klub (dále jen “klub”) je spotřebitelským programem, který probíhá na území České republiky v prodejnách BILLA (jejich přehled najdete na https://www.billa.cz/prodejny) a na e-shopu BILLA (https://shop.billa.cz/)

Jako člen klubu získáte kartu klubu (dále jen “BILLA karta”), která Vás opravňuje k čerpání výhod, např. 10% narozeninové slevy, akčních cen pro členy klubu atd. BILLA karta existuje v podobě plastové kartičky nebo v podobě digitální, kterou si zobrazíte po přihlášení v aplikaci. Obě verze BILLA karty jsou zcela rovnocenné. Při předložení BILLA karty při nákupu v prodejnách BILLA nebo při zadání čísla BILLA karty v rámci registrace a vytvoření zákaznického účtu na e-shopu BILLA Vám na ni připíšeme body. Bohužel nám současné technické nastavení neumožňuje sběr bodů v prodejnách na čerpacích stanicích, nicméně pracujeme na tom a členové budou o zavedení této možnosti včas informováni. Základní schéma získání bodů je: za každých 50 Kč, zaplacených za nákup v libovolné prodejně BILLA nebo jste-li registrovaným zákazníkem na e-shopu BILLA, získáte 1 bod.

Pravidelně vyhodnocujeme statistiky oblíbenosti nakupovaných produktů a na základě toho přinášíme členům konkrétní výhody. Výhody klubu průběžně měníme, aby pro Vás zůstaly atraktivní. Veškerá aktuální nabídka může být časově omezená, limitována počtem nebo do výše aktuálních zásob konkrétní prodejny či e-shopu.

Podrobná pravidla čerpání a směny bodů, další nabídky a speciální akce, umožňující získání bodů navíc apod., najdete vždy na webu https://www.billa.cz/billa-klub (dále jen „web BILLA“) nebo v mobilní aplikaci BILLA Czech (dále jen „aplikace“), kde jsou pravidelně aktualizovány.

Body nasbírané v průběhu kalendářního roku, tedy vždy do 31.12. expirují vždy k poslednímu dni měsíce února roku následujícího. Aktuální počet získaných bodů můžete vidět po přihlášení v uživatelské sekci klubu (článek 5), na účtence nebo Vám bude na vyžádání sdělen na infolince (článek 8).

2. Jak se stát členem klubu

Pro členství v klubu se stačí řádně registrovat a souhlasit s těmito Podmínkami klubu. Stačí, že jste fyzickou osobou, právnické osoby členem klubu bohužel být nemohou. Členem se může stát pouze osoba starší 15 let.

Když podáte žádost o registraci, musíme zpracovat Vaše osobní údaje (více v článku 6).

Automaticky se stáváte členem také v případě, že se registrujete na našem e-shopu na adrese: https://shop.billa.cz.

Členství je zřízeno na dobu existence klubu. Každý člen se smí registrovat jen jednou. Členství můžete kdykoliv ukončit, stejně tak BILLA může kdykoliv klub zrušit. Zrušení členství ze strany člena a BILLA je upraveno v článku 7 těchto podmínek.

Zrušením členství dojde k ukončení zpracování a výmazu osobních údajů dle článku 5 těchto podmínek, ledaže existuje jiný právní základ pro další zpracovávání osobních údajů nebo některých z nich.

3. Komunikace s členy klubu a poskytování výhod

Budeme Vás jako člena informovat o novinkách, výhodách, akcích a akčních produktech, dostupných pro členy klubu. Příjem novinek probíhá některou z následujících forem: e-mailem, SMS, telefonicky, na kontaktní údaje, které jste uvedli při registraci nebo při aktualizaci svých údajů. Jako člen můžete příjem těchto novinek kdykoliv ukončit, a to:

 • využitím odkazu v každé zprávě pro elektronická obchodní sdělení,
 • zrušením odběru v uživatelské sekci klubu
 • podáním námitky

Právním základem zpracování je oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Proti zpracování osobních údajů založeném na oprávněném zájmu máte jako subjekt údajů podle čl. 21 GDPR vždy právo vznést námitku (v podrobnostech viz § 12 Prohlášení).

4. BILLA karta

a) Rozsah a účel zpracování


BILLA Bonus club („BILLA klub“) je zákaznickým programem, který přináší svým členům výhody v podobě BILLA karty, možnosti sběru bodů, akční směny bodů za nabízené výhody a další akce dle informací na webu www.billa.cz/billa-klub. .

Pro členství je nezbytná registrace a související zpracování osobních údajů. O registraci může zájemce o členství požádat na webových stránkách, na prodejně BILLA nebo se zákazník stane členem automaticky při registraci v rámci e-shopu, aby mohl využívat veškeré výhody členství také při online nakupování,  vždy je však nutné vyplnění registračního formuláře a uvedení těchto kategorií osobních údajů: identifikační údaje a kontaktní údaje.

Pokud se rozhodnete využívat další online platformy, které BILLA nabízí, můžete se pomocí jednoho vytvořeného online účtu přihlásit také v aplikaci BILLA czech nebo pro nakupování na e-shopu a plně tak využívat všech možností online prostředí, které BILLA nabízí.  Na základě registrace na webových stránkách, v rámci e-shopu nebo v aplikaci má člen přístup do uživatelské sekce na těchto webových stránkách, která je společná pro všechna online rozhraní. Při využívání uživatelské sekce je člen povinen řídit se Podmínkami členství v BILLA klubu a tímto Prohlášením.

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění možnosti využívat výhody v rámci BILLA klubu, zejména zajištění uživatelské sekce, zasílání provozních zpráv pro členy a zajištění dalších akcí a aktivit s klubem propojených a na klub navazujících. V rámci uživatelské sekce má člen možnost sledovat počet nasbíraných bodů, zobrazit si elektronickou verzi BILLA karty, zobrazit si své slevové kupóny u exkluzivních partnerů, aktualizovat své osobní údaje a měnit své nastavení komunikace (preferované kanály, odvolání souhlasu atp.) a získávat další výhody dle aktuální nabídky.

Rozhraní uživatelské sekce je přizpůsobeno na míru každému členovi dle zjištěných a/nebo členem zadaných předvoleb.

Pro tyto účely jsou ke kontaktním a identifikačním údajům uchovávány také přístupové údaje uživatelské sekce, údaje o registraci a jejím zrušení, historie nákupů, údaje týkající se bodů a využití poskytovaných výhod, související komunikace člena a BILLA.

5. E-SHOP – uživatelský účet

a) Rozsah a účel


Pokud si u nás zřizujete uživatelský účet, stáváte se zároveň i členem BILLA klubu, abyste mohli čerpat všechny slevy, výhody a akční nabídky členství i při online nakupování.


Pro zřízení účtu zpracováváme osobní údaje, které nám vyplníte v registračním formuláři – jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, oslovení, datum narození, adresu. Rozhraní uživatelské sekce je společné pro všechny online platformy, a proto svoje údaje vyplňujete pouze jednou.


V rámci vedení účtu uchováváme údaje o vašich objednávkách na našem e-shopu, vašich oblíbených položkách, číslo vaší BILLA karty a osobní údaje, které vyplníte k vašemu profilu, tedy jméno, příjmení, oslovení, doručovací a fakturační adresa, údaje o platební kartě, telefon a e-mail a pokud jste udělili jako členové BILLA klubu souhlas s profilováním, pak i vaše nákupní historie spojená s používání BILLA karty.

6. Uživatelská sekce klubu

Po registraci v klubu máte přístup do uživatelské sekce (dále jen „uživatelská sekce klubu“) na webu BILLA a v aplikaci. Pro získání přístupu je nutné ověřit Vaši e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci. Bez tohoto ověření není možné se do uživatelské sekce klubu přihlásit. Pokud jste při registraci prostřednictvím formuláře na prodejně BILLA e-mailovou adresu nevyplnili, budete ji moci doplnit v rámci zřízení přístupu do uživatelské sekce. Bez vyplnění e-mailové adresy a jejího ověření není bohužel přístup možné zřídit.

Po přihlášení máte mj. následující možnosti:

 • Zkontrolovat si počet nasbíraných bodů
 • Zobrazit si svou elektronickou verzi BILLA karty
 • Zobrazit obecné nebo personalizované slevové kupony
 • Aktualizovat své osobní údaje
 • Objednat fyzickou kartu, pokud ji ještě nemáte
 • Změnit své nastavení komunikace (preferované kanály, odebrání souhlasu atp.)
 • Zobrazit si aktuální výhody a nabídky pro členy klubu
 • Prohlédnout si Gusto magazín online

7. Změny Podmínek a ochrana osobních údajů

Jako člen klubu registrací potvrzujete, že souhlasíte s těmito Podmínkami. Podmínky se mohou změnit, v takovém případě Vás o změnách informujeme na prodejnách, na webových stránkách a e-mailem. Aktuální znění Podmínek najdete na webu BILLA pod odkazem https://shop.billa.cz/podminky-clenstvi nebo na vyžádání v prodejnách.

Jako Provozovatel klubu zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a Prohlášením společnosti BILLA o ochraně osobních údajů (dále jen „Prohlášení“), které najdete zde: shop.billa.cz/ochrana-osobnich-udaju, a to zejména v § 4 čl. 4 a v § 11. Správcem osobních údajů je BILLA.

Kontakty na BILLA jsou uvedeny v těchto Podmínkách, v článku 8.

Při registraci do klubu je zájemce o členství informován o zpracování osobních údajů dle těchto Podmínek a Prohlášení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Registrace do klubu a vznik členství není možné bez zpracování osobních údajů. Navíc může být zcela dobrovolně udělen

souhlas k personalizovanému marketingu (zasílání personalizovaného newsletteru a další na míru sestavené benefity, služby, informace a nabídky) (viz informace dále).

Jako člen máte vždy právo podat námitky proti provádění profilování včetně segmentace a/nebo provádění přímého marketingu, a to na kontaktních údajích dle článku 8.

Při změně osobních údajů jste povinni je aktualizovat, a to využitím některého z kontaktů (článek 8) nebo v uživatelské sekci klubu.

Přizpůsobení obsahu a zpráv na míru je činěno segmentací a profilováním, a to dle provedených nákupů, vyjádřených preferencí člena a rovněž dle účasti na jednotlivých výhodách a akcích. Pokud jste udělili souhlas s personalizovaným marketingem, profilování probíhá tak, že Vám na základě analýzy shora uvedených vstupů zasíláme informace, které jsou dle takového vyhodnocení vhodné pro Vaše další nákupy, například: Pokud u nás zakoupíte zboží ze sekce vín, můžeme Vám nabídnout akce týkající se sýrů a pochutin k vínu.

Příjemci údajů:

Aktuální seznam zpracovatelů je k dispozici na webu na adrese:

shop.billa.cz/ochrana-osobnich-udaju

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti BILLA lze kontaktovat na adrese: Dr. Karsten Kinast Hohenzollernring 54 D-50672 Köln Telefon: +49 (0)221 – 222 183 – 0 email: gdpr@billa.cz

Podrobné informace o zpracování osobních údajů včetně informací o zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů BILLA a včetně podrobného vysvětlení práv jsou dostupné v dokumentu Prohlášení BILLA o ochraně osobních údajů na: shop.billa.cz/ochrana-osobnich-udaju

8. Ukončení členství v klubu

Pokud si již nepřejete být součástí klubu, můžete členství ukončit v uživatelské sekci klubu nebo na kontaktech klubu (článek 8).

Členství můžeme i jednostranně ukončit ze strany BILLA, a to v případě, že:

 • jste uvedl(a) v přihlášce nebo ve svém profilu uvádíte nepravdivé údaje,
 • se registrujete do klubu vícekrát, pak budou duplicitní registrace zrušeny a ponechána nejstarší
 • se v souvislosti s klubem a jeho provozem dopustíte jednání, které je podvodné či hrubě v rozporu s oprávněnými zájmy BILLA, případně jiných členů klubu,
 • opakovaně hrubě porušíte tyto Podmínky,
 • aktivně nevyužíváte BILLA kartu déle než 36 měsíců.

O ukončení členství v klubu jsou členové vždy informováni některým z komunikačních kanálů (zejména email).

Členství v klubu je nepřevoditelné a nemůže být předmětem dědického práva.

9. Provoz klubu a kontaktní údaje

Klub je provozován společností BILLA, spol. s r.o., se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 00685976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. č. 61519 (výše jen „BILLA“).

V případě potřeby nás můžete kontaktovat zde:

 • pošta: BILLA, spol. s r.o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy;
 • e-mail: info@billa.cz, gdpr@billa.cz
 • telefonicky: 800 153 976


na webu https://ochrana-osobnich-udaju.billa.cz/

10. Další podmínky klubu a společná ustanovení

Tyto Podmínky jsou hlavním dokumentem upravujícím závazně členství v klubu. Podmínky pro konkrétní akce, čerpání výhod či aktuální nabídky mohou být upraveny odlišně.

Jakékoliv projevy, jednání atp. člena v souvislosti s jeho členstvím v klubu nesmí svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití, dobré mravy nebo obecně závazné právní předpisy, ani obsahovat náboženský či politický podtext. Současně tyto nesmí mít vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení.

Člen je povinen chránit přístupové údaje ke svému účtu v uživatelské sekci klubu, nesdělovat je a ani jinak nezpřístupňovat třetím osobám.

Člen je povinen jednat tak, aby nedošlo v souvislosti s jeho členstvím v klubu (vč. jeho projevů a jakýchkoliv jednání) k porušení práv třetích osob (zejména práv autorských, licenčních apod.).

Člen není oprávněn, jakkoliv dále šířit obsah webových stránek klubu a/nebo díla/části děl přístupná na webu BILLA, v uživatelské sekci, komunikačních kanálech, reklamních materiálech a v médiích.

BILLA není odpovědná za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

Za člena se v případě pochybností považuje osoba, která BILLA prokáže, že oprávněně disponuje e-mailovou adresou/poštovní adresou uvedenou v registraci.

BILLA je oprávněna stanovit podrobné podmínky účasti na jednotlivých aktivitách, akcích, výhodách atp.

BILLA si vyhrazuje právo měnit a upravovat tyto podmínky, stejně jako právo klub zcela zrušit, a to vše i bez uvedení důvodu. BILLA je také oprávněna tento klub přeměnit na klub jiný, když přeměna je účinná oznámením. Pokud člen se změnou či s přeměnou nesouhlasí, může ukončit své členství způsobem dle těchto Podmínek.

Na webu BILLA je vždy umístěna aktuální verze Podmínek. Předchozí znění je k dispozici na vyžádání prostřednictvím kontaktů BILLA (viz bod 9.).

V Praze dne 27.2.2024