1. home
 2. Ochrana osobních údajů

Ustanovení o ochraně osobních údajů pro aplikaci BILLA, spol. s.r.o.

Ve společnosti BILLA, spol. s.r.o. (dále jen „BILLA“) má ochrana osobních údajů nejvyšší prioritu, protože respektujeme Vaši soukromou a osobní sféru. Proto Vás dále informujeme o zpracování osobních údajů ve společnosti BILLA, jakož i při používání této „aplikace BILLA“ (BILLA Česká republika)

1. Instalace aplikace v příslušném obchodě s aplikacemi

Při instalaci aplikace jsou příslušným provozovatelem obchodu s aplikacemi (App Store nebo Google Play) automaticky zpracovávány zejména následující osobní údaje:


Uživatelské údaje uložené v obchodu s aplikacemi, čas stažení, platební údaje a ID jednotlivého zařízení.


Na tento sběr osobních údajů nemáme vliv a neneseme za něj odpovědnost. Další informace o tomto zpracování osobních údajů naleznete v ustanoveních o ochraně osobních údajů příslušného provozovatele obchodu s aplikacemi:


3. Možný přístup k funkcím vašeho mobilního koncového zařízení

3.1. Osobní údaje o poloze

Pokud jste při použití aplikace BILLA nebo v nastavení vašeho mobilního koncového zařízení odsouhlasili tzv. geolokalizaci prostřednictvím volby „Povolit“ (Android), popř. „Povolit“ (iOS), používáme tuto funkci k tomu, abychom Vám nabídli jednotlivé služby na základě Vaší aktuální polohy. Zejména v rámci funkce „nejbližší pobočka BILLA“ zpracováváme Vaši polohu na základě GPS a sítě, abychom Vám mohli ukázat nejbližší prodejnu.

Aplikace používá Google Maps k zobrazení mapových informací. Při používání Google Maps Google také zpracovává a využívá údaje o používání funkcí map návštěvníky webu. Další informace o zpracování osobních údajů společností Google naleznete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs . Zde můžete své nastavení v centru ochrany osobních údajů také změnit, abyste mohli své osobní údaje spravovat a chránit.

Vaše osobní údaje o poloze budou po zavření naší aplikace vymazány.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů o poloze je Váš souhlas v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3.2. Push notifikace

Pokud jste udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 174 odst. 3 TKG 2021) se zasíláním push notifikací a souhlasili jste s marketingovými SDK (OneSignal), budeme vám prostřednictvím aplikace zasílat push notifikace za účelem zobrazení obecného obsahu a provádění průzkumů trhu a dotazníků. Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje:


 • jedinečné, náhodně vygenerované identifikační číslo koncového zařízení ("ID zařízení")
 • jedinečné identifikační číslo uživatele ("číslo zákazníka")
 • informace o koncovém zařízení (výrobce, model, operační systém)
 • poloha GPS (pokud je povolena uživatelem, zařízením, pouze opt-in) při použití vyhledávače trhu


Tyto údaje zpracovává náš zpracovatel OneSignal Inc. za účelem zasílání push notifikací.


Chcete-li odvolat svůj souhlas se zasíláním push notifikací, přejděte do nastavení svého chytrého telefonu a deaktivujte oznámení (iOS) nebo upozornění (Android) pro aplikaci BILLA. Alternativně nebo dodatečně můžete také zapnout nebo vypnout zpracování údajů pro marketingové SDK (OneSignal) v aplikaci BILLA v části "Účet" (ikona osoby v pravém horním rohu aplikace) v části "Nastavení a souhlasy" pod položkou nabídky "Nastavení cookies".


Pokud jste již souhlasili s používáním push notifikací a marketingových SDK, můžete svůj souhlas v budoucnu odvolat, jak je popsáno výše.

4. Analýza / sledování aplikací

SDK (Software Development Kit) jsou součásti kódu, které lze nainstalovat do mobilních aplikací.

Tato aplikace používá SDK k analýze přístupu k naší aplikaci a ke zlepšení technických funkcí. SDK nám pomáhají pochopit, jak pracujete s našimi mobilními aplikacemi, a shromažďují určité informace o zařízení a síti, které pro přístup k aplikaci používáte.

Když navštívíte nějakou aplikaci, může o Vás aplikace získávat a ukládat informace o Vaší aplikaci většinou v podobě SDK. Přitom se může jednat o informace o Vás, Vašich nastaveních nebo o Vašem zařízení. Tyto informace Vás obvykle přímo neidentifikují, ale mohou Vám poskytnout vylepšené prostředí aplikace. Blokování určitých typů SDK může vést k nefunkčnosti aplikace.

Zjistěte více o SDK používaných aplikací BILLA v našich seznamech SDK níže.

Naprosto nutné / funkční

Tyto technologie jsou nezbytné pro fungování naší aplikace a nemohou být v našich systémech vypnuty. Zpravidla bývají nastaveny jen jako reakce na Vámi provedené činnosti, které odpovídají požadavku na služby, jako např. provedení nastavení Vaší ochrany soukromí, přihlášení nebo vyplnění formulářů. Své zařízení můžete nastavit tak, aby tyto technologie zablokovalo nebo Vás před nimi varovalo, ale v takovém případě nebudou fungovat některé části aplikace. Tyto nástroje neukládají žádné informace, které Vás mohou identifikovat.


Seznam iOS SDK

Seznam IOS SDK
SDKPoskytovatelÚčelPrávní základ
AccelerateAppleZlepšení výkonuČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
CombineApplePodpora asynchronních událostíČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Core FoundationAppleFramework, který poskytuje základní softwarové služby užitečné pro aplikační služby a prostředíČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Core GraphicsAppleGrafikaČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Core LocationAppleUrčování polohy zařízeníČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Core TelephonyAppleInformace o poskytovatelích internetuČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
FoundationAppleZákladní funkce aplikaceČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
GoogleUtilitiesGoogleNástroje pro Firebase a Google SDKČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Image I/OAppleFramework Image I/O umožňuje aplikacím číst a zapisovat většinu formátů obrazových souborůČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
KingfisherKingfisherPráce s obrázkyČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
MapKitApplePomocí frameworku MapKit můžete vkládat mapy přímo do svých vlastních oken a pohledůČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
OneTrust iOS SDKOneTrustSpráva soukromíČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Quartz CoreAppleAnimaceČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
ReachabilityAppleKontrola připojení k internetuČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
ReCaptcha/Ochrana proti spamu a zneužitíČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Rswift/Řízení zdrojůČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
SafariServicesAppleNáhledyČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
SecurityAppleZabezpečeníČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
SwiftUIAppleZobrazení obsahu v uživatelském prostředíČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
SystemConfigurationApplePřístup ke konfiguračním nastavením zařízeníČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
UIKitAppleZobrazení obsahu v uživatelském prostředíČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
UserNotificationsAppleZobrazování oznámení uživateleČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
WebKitAppleIntegrace webového obsahuČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Seznam Android SDK
Seznam Android SDK
SDKPoskytovatelÚčelPrávní základ
AdMob Android SdkGoogleMobilní reklamní síť, která vychází vstříc potřebám trhu a podle toho přizpůsobuje kampaněČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Chuckerteam Chucker Internal SDKChuckerteam/Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Dagger/Rámec pro vkládání závislostí v případě kompilace pro AndroidČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Firebase IID Android SdkGoogle/Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Firebase Messaging Android SdkGoogle/Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Glide Android SdkBumptechNačítání a zobrazování obrázkůČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Google Firebase Internal SDKGoogle/Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Google Maps SDKGoogleZobrazení a interakce s Google MapsČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Gson Android SdkGoogleProces převodu objektů JSON v textovém formátu na objetk Javascript, který lze použít v programuČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Gson Annotations Android SdkGoogleJSON parsingČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Gson Reflect Android SdkGoogleJSON parsingČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Gson Stream Android SdkGoogleJSON parsingČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Hamcrest Internal SDKHamcrest/Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Junit Internal SDKJunit/Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Junit Runner Notification SDKJunit/Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
OkHttp/Komunikace sítěČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
OneTrust Android SDKOneTrustSpráva zásad ochrany osobních údajůČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Play Services Measurement SDKGoogleSDK měření služeb PlayČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Play Services Measurement SDK APIGoogleSDK měření služeb Play apiČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Retrofit/Síťová komunikaceČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Squareup Moshi Internal SDKSquareupJSON parsingČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Volley/Načítání a zobrazování obrázkůČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Statistika

Tyto SDK nám umožňují počítat návštěvy aplikace, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon. Pomáhají nám zjistit, které funkce jsou nejvíce a nejméně oblíbené, a sledovat, jak uživatelé naši aplikaci používají. Všechny informace, které tyto SDK shromažďují, jsou agregované, tudíž anonymní.
Seznam IOS SDK
SDKPoskytovatelÚčelPrávní základ
Adobe Core iOSAdobeAnalytikaČl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
Firebase Crashlytics iOS SDKFirebaseAnalytikaČl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
Seznam Android SDK
Seznam Android SDK
SDKPoskytovatelÚčelPrávní základ
Adobe CoreAdobeAnalýza uživatelského chováníČl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
Firebase Analytics Android SdkGoogleAnalytikaČl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
Firebase Analytics Impl Android SdkGoogleAnalytikaČl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Marketing

Tyto SDK mohou přes naši aplikaci nastavit naši reklamní partneři. Příslušné společnosti je mohou využívat pro to, aby vytvořily profil Vašich zájmů a mohly Vám ukazovat relevantní reklamu v jiných aplikacích. Neukládají žádné přímé osobní informace, nýbrž se soustřeďují na jednoznačnou identifikaci Vašeho zařízení a internetového připojení. Pokud tyto SDK nepovolíte, nebude se Vám zobrazovat žádná cílená reklama.


Seznam IOS SDK

Seznam IOS SDK
SDKPoskytovatelÚčelPrávní základ
OneSignal iOS SDKOneSignalPush notifikaceČl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
OneSignalCoreOneSignalZobrazení notifikacíČl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
OneSignalExtensionOneSignalZobrazení notifikacíČl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
OneSignalOutcomesOneSignalAnalýza Push notifikacíČl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
Seznam Android SDK
Seznam Android SDK
SDKPoskytovatelÚčelPrávní základ
OneSignalOneSignalPush notifikaceČl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR


Následující poskytovatelé předávají data do USA: Google, OneSignal


V příslušných případech jsme také získali váš souhlas "Povolit" pro SDK od výše uvedených poskytovatelů třetích stran pomocí našeho banneru SDK v aplikaci. Ty se používají pro údaje o návštěvách a používání a mohou být přenášeny do země mimo EU (někdy do USA). USA jsou nyní uznány Evropským soudním dvorem jako země s odpovídající úrovní ochrany prostřednictvím Rámce pro ochranu osobních údajů.

5. Příjemci / kategorie příjemců

BILLA také využívá k poskytování jednotlivých služeb různé smluvní zpracovatele (např. poskytovatele IT služeb pro provoz aplikace BILLA, zasílání informací zákazníkům, externí zákaznický servis). BILLA má se smluvními zpracovateli uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, které jsou průběžně sledovány a kontrolovány. Smluvní zpracovatelé zpracovávají osobní údaje výhradně na základě pokynů společnosti BILLA a k osobním údajům mají přístup pouze v míře nezbytně nutné pro plnění jejich úkolů. Smluvní zpracovatelé jsou průběžně sledováni a kontrolováni s ohledem na jejich opatření na ochranu údajů. Údaje budou po zpracování zakázky smluvními zpracovateli vymazány. Jakékoli další zpracování osobních údajů smluvními zpracovateli je vyloučeno. BILLA bude v rámci možností využívat pouze takové smluvní zpracovatele, kteří sídlí v Evropské unii a podléhají GDPR. Pokud tomu tak ve výjimečných případech není, mohou se na příslušného smluvního zpracovatele vztahovat méně přísná pravidla ochrany osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány v zemi, která nemá srovnatelně vysokou úroveň ochrany osobních údajů jako Evropská unie, zajistí BILLA na základě smluvních ustanovení nebo jiných právně závazných nástrojů přiměřenou ochranu osobních údajů zákazníka.

Osobní údaje mohou být rovněž předány státním orgánům, jako jsou orgány činné v trestním řízení, a to v souladu se zákonnými ustanoveními.

6. Webové stránky, ke kterým máte přístup prostřednictvím prohlížeče v aplikaci (zobrazení webu)

Používáte-li naši aplikaci k provádění jiné funkce (např. použití kontaktního formuláře, registrace k odběru newsletteru atd.) nebo k výběru speciálních nabídek, můžete vstoupit prostřednictvím prohlížeče v aplikaci (iOS: Safari / Android: Chrome) na odpovídající podstránky naší webové stránky billa.cz nebo na partnerské webové stránky, které se tam nacházejí. Naše nabídka aplikací a náš online obsah, ke kterému lze přistupovat prostřednictvím prohlížeče v aplikaci, může také obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud vyvoláte webová zobrazení z https//BILLA.cz prostřednictvím aplikace BILLA, nastaví se pouze nezbytně nutné (funkční) soubory cookie. Více o souborech cookie na webových stránkách BILLA se můžete dozvědět v našich zásadách pro používání souborů cookies na https://www.billa.cz/cookies.

Pokud přistupujete na webové stránky prostřednictvím prohlížeče v aplikaci (např. prostřednictvím odkazů), budou Vaše údaje na těchto webových stránkách zpracovávány odchylně od těchto ustanovení o ochraně osobních údajů. Tato ustanovení o ochraně osobních údajů se vztahují pouze na naši aplikaci. Doporučujeme Vám, abyste si vždy důkladně prostudovali ustanovení o ochraně údajů propojených webových stránek. Neodpovídáme za cizí obsah, který je zpřístupněn k použití prostřednictvím odkazů a který je speciálně označen, a tento obsah nepřijímáme jako náš vlastní. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah, jakož i za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití informací odpovídá výhradně poskytovatel webové stránky, na kterou se odkazuje.

7. Doba uložení

Vaše osobní údaje budeme ukládat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které jsme Vaše osobní údaje shromáždili:

 • Z důvodu povinnosti archivace účetních a daňových dokladů (z. o účetnictví, z. o DPH)) ukládáme smlouvy a jiné dokumenty i související korespondenci z našeho smluvního vztahu zásadně po dobu pěti, resp. deseti let v případě daňových dokladů dle zákona o DPH. V jednotlivých případech, například v případě probíhajícího správního, či soudního řízení, může být tato doba uložení delší.
 • Vaše osobní údaje budou uloženy v našem seznamu příjemců newsletteru, dokud se z odběru neodhlásíte.
 • Osobní údaje, které jste poskytli pro účast ve výherních hrách, produktových testech a podobných kampaních, budou uloženy pouze pro realizaci příslušné kampaně a případně do vyhodnocení výherců; poté budou Vaše osobní údaje opět vymazány. Osobní údaje výherců budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro distribuci cen. To vše pokud není dán jiný právní titul pro uchování osobních údajů.
 • Vaše osobní údaje, které jsou zpracovávány v souvislosti s kontaktním formulářem, budou vymazány do 90 dnů po dokončení zpracování, pokud není vyžadováno delší uložení z důvodů ověřitelnosti, zákaznického servisu nebo zákonných lhůt pro uchovávání.

8. Zabezpečení osobních údajů

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše osobní údaje co nejkomplexněji chránili před nežádoucím přístupem. Kromě zabezpečení operačního prostředí používáme například v některých oblastech metodu šifrování (online žádost o místo, zákaznický účet, kontaktní formulář). Vámi poskytnuté informace jsou následně přenášeny v zašifrované podobě pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer), aby se zabránilo zneužití osobních údajů třetími stranami.

9. Práva dotčených osob

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a vztahují se na Vás tato práva:

 • Podle článku 15 GDPR máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Zejména můžete získat informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací, plánovaná doba po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné učit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkající se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů a existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, případně smysluplné informace týkající se použitého postupu.
 • Podle článku 16 GDPR můžete okamžitě požádat o opravu nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu, případně doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Podle článku 17 GDPR můžete požádat o vymazání osobních dat, které jste nám poskytl, za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodu veřejného zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Podle článku 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování údajů je protiprávní, pokud my již tyto údaje nepotřebujeme a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů z důvodu nutnosti jejich zachování pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků. Nárok podle článku 18 GDPR máte též, pokud jste vznesli námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR.
 • Podle článku 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požádat o jejich předání jinému správci.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu (viz bod 4.), máte právo tento souhlas kdykoli písemně odvolat e-mailem na gdpr@billa.cz (článek 7 odst. 3 GDPR). Tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do tohoto okamžiku.


Právo na námitky

Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů prováděno podle článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle článku 21 GDPR, za předpokladu, že existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace.


Právo na námitky máte rovněž v případě, že je zpracování prováděno za účelem provádění přímého marketingu.


Vaše námitky zašlete prosím na: gdpr@billa.cz

10. Kontakt podle zákona o zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, kontaktujte nás prosím e-mailem na gdpr@billa.cz, abychom zjistili Vaše pochybnosti a mohli tyto vyřídit.


Chcete-li uplatnit svá práva uvedená v bodě 9, kontaktujte prosím přednostně gdpr@billa.cz.


Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení předpisů o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.


Doufáme, že Vám tyto informace o ochraně osobních údajů objasnily, v jaké formě a pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme. Dotazy týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s našimi webovými stránkami a našimi aplikacemi lze nicméně kdykoli adresovat společnosti BILLA e-mailem na adresu našeho pověřence pro ochranu osobních údajů gdpr@billa.cz.