Obrázek Somat Gold Tablety do automatické myčky na nádobí 120 x 18,6g (2232g)

Somat Gold Tablety do automatické myčky na nádobí 120 x 18,6g (2232g)

Somat
 • 120 p.dáv
Art. č.: 82-347974
679,00 Kč
1 p.dáv 5,65 Kč

Nebezpečí

Sáček důkladně zavřete

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Tablety do automatické myčky na nádobí. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Balení řádně uzavřete.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Podobné produkty

 • Obrázek Jar Platinum Plus All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 42 ks

  Jar Platinum Plus All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 42 ks

  Jar
  • 42 Kus
  729,00 Kč
  1 ks 17,35 Kč
 • Obrázek Jar Platinum Plus All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 29 ks

  Jar Platinum Plus All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 29 ks

  Jar
  • 29 Kus
  419,00 Kč
  1 ks 14,44 Kč
 • Obrázek Jar Original All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 46 ks

  Jar Original All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 46 ks

  Jar
  • 46 Kus
  499,00 Kč
  1 ks 10,84 Kč
 • Obrázek SOMAT TABLETY AIO 65KS

  SOMAT TABLETY AIO 65KS

  • 65 Kus
  519,00 Kč
  1 ks 7,98 Kč