Obrázek Somat All in 1 Tablety do automatické myčky na nádobí 140 x 17,6g (2464g)

Somat All in 1 Tablety do automatické myčky na nádobí 140 x 17,6g (2464g)

Somat
 • 140 Kus
Art. č.: 82-347972
699,00 Kč
1 ks 4,99 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Tablety do automatické myčky na nádobí. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Finish Powerball Power Essential tablety do myčky nádobí 52 ks 832g

  Finish Powerball Power Essential tablety do myčky nádobí 52 ks 832g

  Finish
  • 52 Kus
  479,90 Kč
  1 ks 9,22 Kč
 • Obrázek SOMAT TABLETY EXCELLENCE 51KS

  SOMAT TABLETY EXCELLENCE 51KS

  • 51 Kus
  569,90 Kč
  1 ks 11,17 Kč
 • Obrázek Cif All in 1 Lemon Tablety do myčky nádobí 26 ks

  Cif All in 1 Lemon Tablety do myčky nádobí 26 ks

  Cif
  • 26 Kus
  229,00 Kč
  1 ks 8,80 Kč
 • Obrázek Cif All in 1 Regular Tablety do myčky nádobí 46 ks

  Cif All in 1 Regular Tablety do myčky nádobí 46 ks

  Cif
  • 46 Kus
  389,00 Kč
  1 ks 8,45 Kč