Obrázek Sanytol Tekuté mýdlo dezinfekční hydratující aloe vera & zelený čaj náplň 500ml

Sanytol Tekuté mýdlo dezinfekční hydratující aloe vera & zelený čaj náplň 500ml

Sanytol
 • 500 Mililitr
Art. č.: 82-339173
99,90 Kč
1 l 199,80 Kč

Nebezpečí

VAROVÁNÍ: Obsahuje: Biocidní aktivní látka (PT1 / AL): Benzalkonium Chloride 9,5 g/kg. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel: 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím čtěte přiložené pokyny.

Podobné produkty

 • Obrázek BILLA Dezinfekční gel na ruce s aloe vera 100ml

  BILLA Dezinfekční gel na ruce s aloe vera 100ml

  BILLA
  • 100 Mililitr
  69,90 Kč
  1 l 699,00 Kč
 • Obrázek today Tekuté mýdlo s antibakteriálním účinkem 500ml

  today Tekuté mýdlo s antibakteriálním účinkem 500ml

  today
  • 500 Mililitr
  45,90 Kč
  1 l 91,80 Kč
 • Obrázek Sanytol Gel dezinfekční na ruce s přírodním zeleným čajem 75ml

  Sanytol Gel dezinfekční na ruce s přírodním zeleným čajem 75ml

  Sanytol
  • 75 Mililitr
  94,90 Kč
  1 l 1 265,33 Kč