Obrázek Sanytol Dezinfekce na prádlo s vůní bílých květů 11 praní 500ml

Sanytol Dezinfekce na prádlo s vůní bílých květů 11 praní 500ml

Sanytol
 • 500 Mililitr
Art. č.: 82-302449
99,90 Kč
1 l 199,80 Kč

Nebezpečí

UPOZORNĚNÍ: Před použitím čtěte přiložené pokyny. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Dodržujte pokyny pro praní uvedené na etiketách oděvů. Při běžném použití nehrozí nebezpečí pro septiky.

VAROVÁNÍ: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nepožívat. Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 18.000mg/kg chloridu Didecyldimethylammonium, 6.000mg/kg Benzalkonium chloride.

Podobné produkty

 • Obrázek K2r Colour Catcher 40 ks

  K2r Colour Catcher 40 ks

  K2r
  • 40 Kus
  259,00 Kč
  1 ks 6,47 Kč
 • Obrázek Škrob na prádlo tekutý přírodní 3E 500 ml

  Škrob na prádlo tekutý přírodní 3E 500 ml

  • 500 Mililitr
  35,90 Kč
  1 l 71,80 Kč
 • Obrázek K2r Colour Catcher 20 ks

  K2r Colour Catcher 20 ks

  K2r
  • 20 Kus
  139,90 Kč
  1 ks 6,99 Kč
 • Obrázek Šňůra na prádlo 30m

  Šňůra na prádlo 30m

  VIVESS
  • 1 Kus
  69,90 Kč
  1 ks 69,90 Kč