Obrázek REX Aromatherapy Orchid Color prací prostředek 19 praní 855ml

REX Aromatherapy Orchid Color prací prostředek 19 praní 855ml

REX
 • 19 p.dáv
Art. č.: 82-349849
159,90 Kč
1 p.dáv 8,41 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

Prací prostředek. Varování. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽĺ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil Deep Clean Color Active Gel Lavender prací prostředek 19 praní 855ml

  Persil Deep Clean Color Active Gel Lavender prací prostředek 19 praní 855ml

  Persil
  • 19 p.dáv
  209,90 Kč
  1 p.dáv 11,04 Kč
 • Obrázek Perwoll Renew Black prací prostředek 36 praní 1980ml

  Perwoll Renew Black prací prostředek 36 praní 1980ml

  Perwoll
  • 36 p.dáv
  369,00 Kč
  1 p.dáv 10,25 Kč
 • Obrázek Persil Deep Clean Active Gel prací prostředek 19 praní 855ml

  Persil Deep Clean Active Gel prací prostředek 19 praní 855ml

  Persil
  • 19 p.dáv
  249,90 Kč
  1 p.dáv 13,15 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 60 Praní, Sensitive Skin Clean & Fresh

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 60 Praní, Sensitive Skin Clean & Fresh

  Ariel
  • 60 p.dáv
  799,00 Kč
  1 p.dáv 13,31 Kč