Obrázek Pronto Everyday Clean multifunkční čistič 500ml

Pronto Everyday Clean multifunkční čistič 500ml

Pronto
 • 500 Mililitr
Art. č.: 82-298481
139,90 Kč
1 l 279,80 Kč

Nebezpečí

Varování

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Varování

Je-li nutná lékařská pomoc

mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky

jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Používejte ochranné rukavice.

Podobné produkty

 • Obrázek Cif Cream Lemon krémový abrazivní čisticí přípravek 500ml

  Cif Cream Lemon krémový abrazivní čisticí přípravek 500ml

  Cif
  • 500 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 199,80 Kč
 • Obrázek Savo Víceúčelový čistič 700ml

  Savo Víceúčelový čistič 700ml

  Savo
  • 700 Mililitr
  134,90 Kč
  1 l 192,71 Kč
 • Obrázek Dettol Original dezinfekční sprej na povrchy 500ml

  Dettol Original dezinfekční sprej na povrchy 500ml

  Dettol
  • 500 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 199,80 Kč
 • Obrázek Savo univerzální čisticí ubrousky bez chloru eukalyptus 30 ks

  Savo univerzální čisticí ubrousky bez chloru eukalyptus 30 ks

  Savo
  • 30 Kus
  99,90 Kč
  1 ks 3,33 Kč