Obrázek Pronto Everyday Clean Multi Surface aerosol proti prachu limetka 250ml

Pronto Everyday Clean Multi Surface aerosol proti prachu limetka 250ml

Pronto
 • 250 Mililitr
Art. č.: 82-226826
99,90 Kč
1 l 399,60 Kč

Nebezpečí

Varování

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Varování

Je-li nutná lékařská pomoc

mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Chraňte před teplem

horkými povrchy

jiskrami

otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte ochranné rukavice.

Podobné produkty

 • Obrázek Cif Cream Lemon krémový abrazivní čisticí přípravek 500ml

  Cif Cream Lemon krémový abrazivní čisticí přípravek 500ml

  Cif
  • 500 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 199,80 Kč
 • Obrázek Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně limetky Pure 500ml

  Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně limetky Pure 500ml

  Sanytol
  • 500 Mililitr
  119,90 Kč
  1 l 239,80 Kč
 • Obrázek Cif Cream Original krémový abrazivní čisticí přípravek 500ml

  Cif Cream Original krémový abrazivní čisticí přípravek 500ml

  Cif
  • 500 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 199,80 Kč