Obrázek Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 46 praní 644g

Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 46 praní 644g

Persil
 • 46 Kus
Art. č.: 82-342049
719,00 Kč
1 ks 15,63 Kč

Nebezpečí

Sáček důkladně zavřete

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Používejte se suchýma rukama

Koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek na barevné prádlo pro všechny typy praček. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Po vyjmutí kapsle balení uzavřete. Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte. Používejte se suchýma rukama.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 10 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 10 Praní

  Ariel
  • 10 p.dáv
  229,00 Kč
  1 p.dáv 22,90 Kč
 • Obrázek Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

  Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

  Persil
  • 28 p.dáv
  699,00 Kč
  1 p.dáv 24,96 Kč
 • Obrázek Persil Disc 4in1 Deep Clean Universal předdávkovaný prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

  Persil Disc 4in1 Deep Clean Universal předdávkovaný prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

  Persil
  • 28 p.dáv
  629,90 Kč
  1 p.dáv 22,49 Kč
 • Obrázek Persil Discs 4in1 Deep Clean Hygienic Cleanliness prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

  Persil Discs 4in1 Deep Clean Hygienic Cleanliness prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

  Persil
  • 28 p.dáv
  619,00 Kč
  1 p.dáv 22,10 Kč