Obrázek PERSIL ECO POWER BARS prací tablety 12 praní, 354g

PERSIL ECO POWER BARS prací tablety 12 praní, 354g

PERSIL
 • 12 p.dáv
Art. č.: 82-339755
149,90 Kč
1 p.dáv 12,49 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Univerzální prací prostředek tuhý. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 20 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 20 Praní

  Ariel
  • 20 p.dáv
  499,00 Kč
  1 p.dáv 24,95 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 24 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 24 Praní

  Ariel
  • 24 p.dáv
  499,00 Kč
  1 p.dáv 20,79 Kč
 • Obrázek Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 13 praní 182g

  Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 13 praní 182g

  PERSIL
  • 13 Kus
  249,90 Kč
  1 ks 19,22 Kč
 • Obrázek PERSIL KAPSLE POWER UNIVERSAL 13D

  PERSIL KAPSLE POWER UNIVERSAL 13D

  • 13 Kus
  249,90 Kč
  1 ks 19,22 Kč