Obrázek Persil Deep Clean Plus Active Gel prací prostředek 20 praní 1l

Persil Deep Clean Plus Active Gel prací prostředek 20 praní 1l

PERSIL
 • 20 p.dáv
Art. č.: 82-232580
229,90 Kč
1 p.dáv 11,49 Kč

Nebezpečí

Persil Active Gel. Prací prostředek. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek ARIEL GEL COMPLETE 39D

  ARIEL GEL COMPLETE 39D

  • 39 p.dáv
  449,00 Kč
  1 p.dáv 11,51 Kč
 • Obrázek Perwoll Renew Color prací prostředek 48 praní 2880ml

  Perwoll Renew Color prací prostředek 48 praní 2880ml

  Perwoll
  • 48 p.dáv
  479,00 Kč
  1 p.dáv 9,97 Kč
 • Obrázek PERWOLL GEL RENEW ADV. REFRESH 2,88L 48D

  PERWOLL GEL RENEW ADV. REFRESH 2,88L 48D

  • 48 p.dáv
  489,90 Kč
  1 p.dáv 10,20 Kč
 • Obrázek PERWOLL GEL RENEW ADV. REPAIR 2,88L 48D

  PERWOLL GEL RENEW ADV. REPAIR 2,88L 48D

  • 48 p.dáv
  489,90 Kč
  1 p.dáv 10,20 Kč