Obrázek Persil Deep Clean Color Active Gel prací prostředek 19 praní 855ml

Persil Deep Clean Color Active Gel prací prostředek 19 praní 855ml

PERSIL
 • 19 p.dáv
Art. č.: 82-347513
249,90 Kč
1 p.dáv 13,15 Kč

Nebezpečí

Persil Color Active Gel. Prací prostředek. Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek PERWOLL BLOSSOM 1.92 32 DAVEK

  PERWOLL BLOSSOM 1.92 32 DAVEK

  • 30 p.dáv
  249,00 Kč
  1 p.dáv 8,30 Kč
 • Obrázek PERWOLL WOOL 1.92L 32 DAVEK

  PERWOLL WOOL 1.92L 32 DAVEK

  • 32 p.dáv
  339,90 Kč
  1 p.dáv 10,62 Kč
 • Obrázek Perwoll Renew Color prací prostředek 32 praní 1920ml

  Perwoll Renew Color prací prostředek 32 praní 1920ml

  Perwoll
  • 32 p.dáv
  339,90 Kč
  1 p.dáv 10,62 Kč
 • Obrázek PERWOLL WHITE 1.92L 32 DAVEK

  PERWOLL WHITE 1.92L 32 DAVEK

  • 32 p.dáv
  339,90 Kč
  1 p.dáv 10,62 Kč