Obrázek LENOR All-in-1 PODS® Kapsle Na Praní 40 Praní, Gold Orchid

LENOR All-in-1 PODS® Kapsle Na Praní 40 Praní, Gold Orchid

Lenor
 • 40 p.dáv
Art. č.: 82-345149
729,90 Kč
1 p.dáv 18,24 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Limonene, Linalool, Tetrahydrolinalool, Delta-Damascone, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Hexyl Salicylate. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil Universal Power Bars univerzální prací prostředek tuhý 30 praní 30 x 29,5g (885g)

  Persil Universal Power Bars univerzální prací prostředek tuhý 30 praní 30 x 29,5g (885g)

  PERSIL
  • 30 p.dáv
  269,00 Kč
  1 p.dáv 8,96 Kč
 • Obrázek Ariel Allin1 PODs Kapsle Na Praní +Revitablack, 26 Praní

  Ariel Allin1 PODs Kapsle Na Praní +Revitablack, 26 Praní

  Ariel
  • 26 p.dáv
  449,90 Kč
  1 p.dáv 17,30 Kč
 • Obrázek Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

  Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

  PERSIL
  • 28 p.dáv
  729,00 Kč
  1 p.dáv 26,03 Kč
 • Obrázek Persil Discs 4in1 Deep Clean Hygienic Cleanliness prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

  Persil Discs 4in1 Deep Clean Hygienic Cleanliness prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

  PERSIL
  • 28 p.dáv
  729,00 Kč
  1 p.dáv 26,03 Kč