Obrázek LENOR All-in-1 PODS® Kapsle Na Praní 40 Praní, Amethyst & Floral Bouquet

LENOR All-in-1 PODS® Kapsle Na Praní 40 Praní, Amethyst & Floral Bouquet

Lenor
 • 40 p.dáv
Art. č.: 82-345150
419,00 Kč
1 p.dáv 10,47 Kč

Nebezpečí

Nebezpečí. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Tetrahydrolinalool, Delta-Damascone, Methylundecanal, Hexyl Salicylate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

  Ariel
  • 26 p.dáv
  449,90 Kč
  1 p.dáv 17,30 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 31 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 31 Praní

  Ariel
  • 31 p.dáv
  449,90 Kč
  1 p.dáv 14,51 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 10 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 10 Praní

  Ariel
  • 10 p.dáv
  229,00 Kč
  1 p.dáv 22,90 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 63 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 63 Praní

  Ariel
  • 63 p.dáv
  809,90 Kč
  1 p.dáv 12,85 Kč