Obrázek K2r Čistič pračky 5v1 2 sáčky, 2 x 75g

K2r Čistič pračky 5v1 2 sáčky, 2 x 75g

K2r
 • 2 Kus
Art. č.: 82-307103
135,90 Kč
1 ks 67,95 Kč

Nebezpečí

Čistič pračky. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Sanytol Dezinfekce na prádlo s vůní bílých květů 22 praní 1l

  Sanytol Dezinfekce na prádlo s vůní bílých květů 22 praní 1l

  Sanytol
  • 1 000 Mililitr
  189,90 Kč
  1 l 189,90 Kč
 • Obrázek Lenor Unstoppables Fresh Vonné Perličky Do Praní 510g

  Lenor Unstoppables Fresh Vonné Perličky Do Praní 510g

  Lenor
  • 510 g
  399,00 Kč
  1 kg 782,35 Kč
 • Obrázek Sanytol Dezinfekce čistič pračky 250ml

  Sanytol Dezinfekce čistič pračky 250ml

  Sanytol
  • 250 Mililitr
  119,90 Kč
  1 l 479,60 Kč