Obrázek Jar Platinum Plus All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 116 ks

Jar Platinum Plus All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 116 ks

Jar
  • 116 ks
BILLA Cena
Art. č.: 82-348012
594,90 Kč
1 ks 5,12 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. Obsahuje Sodium Carbonate Peroxide, Trideceth-n, Disodium Disilicate. Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty