Obrázek Domestos WC blok 3v1 náplň Pine 40g

Domestos WC blok 3v1 náplň Pine 40g

Art. č.: 82-246955
33,90 Kč
1 kg 847,50 Kč

Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

Domestos 3v1 Power Pine tuhý WC blok - náhradní náplň

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje linalool, 1 [1,2,3,4,5,6,], 8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Obsahuje: NATRIUM-DODECYLBENZESULFONÁT, ethoxylované alkoholy.

Podobné produkty

 • Obrázek Cillit Bang Žádný vodní kámen 750ml

  Cillit Bang Žádný vodní kámen 750ml

  Cillit Bang
  • 750 Mililitr
  149,90 Kč
  1 l 199,86 Kč
 • Obrázek Domestos Extended Power Atlantic Fresh tekutý dezinfekční a čisticí přípravek 750ml

  Domestos Extended Power Atlantic Fresh tekutý dezinfekční a čisticí přípravek 750ml

  Domestos
  • 750 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 133,20 Kč
 • Obrázek Bref Color Aktiv Lavender tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref Color Aktiv Lavender tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref
  • 150 g
  184,90 Kč
  1 kg 1 232,66 Kč
 • Obrázek Bref Perfume Switch Apple and Water Lily tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref Perfume Switch Apple and Water Lily tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref
  • 150 g
  159,90 Kč
  1 kg 1 066,00 Kč