Obrázek Domestos Power 5 Green Tea & Citrus WC blok 3 x 55g

Domestos Power 5 Green Tea & Citrus WC blok 3 x 55g

Art. č.: 82-322150
135,90 Kč
1 kg 823,63 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

NEBEZPEČÍ

Domestos Power 5+ Green Tea and Citrus Zest tuhý WC blok Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové; dodecyl sulfát sodný; linalool; geraniol; l-p-mentha-1,8-dien-2-on; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on.

Podobné produkty

 • Obrázek Domestos Ultra White White & Shine tekutý dezinfekční a čisticí přípravek 750ml

  Domestos Ultra White White & Shine tekutý dezinfekční a čisticí přípravek 750ml

  Domestos
  • 750 Mililitr
  54,90 Kč
  1 l 73,20 Kč
 • Obrázek Domestos Extended Power Pine Fresh tekutý dezinfekční a čisticí přípravek 750ml

  Domestos Extended Power Pine Fresh tekutý dezinfekční a čisticí přípravek 750ml

  Domestos
  • 750 Mililitr
  54,90 Kč
  1 l 73,20 Kč
 • Obrázek Savo Dezinfekce proti plísním pěna 450ml

  Savo Dezinfekce proti plísním pěna 450ml

  Savo
  • 450 Mililitr
  144,90 Kč
  1 l 322,00 Kč
 • Obrázek Bref Čistič na koupelnu 750ml

  Bref Čistič na koupelnu 750ml

  Bref
  • 750 Mililitr
  139,90 Kč
  1 l 186,53 Kč