Obrázek Domestos Power 5+ Blue Water Ocean WC blok 53g

Domestos Power 5+ Blue Water Ocean WC blok 53g

Art. č.: 82-325844
67,90 Kč
1 kg 1 281,13 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

NEBEZPEČÍ

Domestos Power 5+ Active Blue Water Ocean tuhý WC blok: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, linalool, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové; dodecyl sulfát sodný; N-(Hydroxyethyl)amid kyseliny kokosové.

Podobné produkty

 • Obrázek Bref Perfume Switch soft lotus-fresh bamboo tuhý WC blok 3x50g

  Bref Perfume Switch soft lotus-fresh bamboo tuhý WC blok 3x50g

  Bref
  • 150 g
  159,90 Kč
  1 kg 1 066,00 Kč
 • Obrázek Cillit Bang Čistá a zářivá koupelna 750ml

  Cillit Bang Čistá a zářivá koupelna 750ml

  Cillit Bang
  • 750 ml
  149,90 Kč
  1 l 199,86 Kč
 • Obrázek clever WC čistič 1l

  clever WC čistič 1l

  clever
  • 1 l
  34,90 Kč
  1 l 34,90 Kč
 • Obrázek Bref Brilliant Gel All in 1 Spring Rain WC blok 3 x 42g

  Bref Brilliant Gel All in 1 Spring Rain WC blok 3 x 42g

  Bref
  • 126 g
  149,90 Kč
  1 kg 1 189,68 Kč