Obrázek Dettol Original dezinfekční sprej na povrchy 500ml

Dettol Original dezinfekční sprej na povrchy 500ml

Dettol
 • 500 Mililitr
Art. č.: 82-306353
99,90 Kč
1 l 199,80 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Po použití si opláchněte ruce

Pokyny pro bezpečné zacházení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. Při zasažení očí: Okamžitě proplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a spodní víčko. Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Účinná látka: alkyl(C12-C16)benzyldimethyla-monium-chloridy: 0,96 g/kg. S biocidním účinkem 5 minut.

Podobné produkty

 • Obrázek Pronto Everyday Clean Multi Surface aerosol proti prachu limetka 250ml

  Pronto Everyday Clean Multi Surface aerosol proti prachu limetka 250ml

  Pronto
  • 250 Mililitr
  109,90 Kč
  1 l 439,60 Kč
 • Obrázek Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně eukalyptu 500ml

  Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně eukalyptu 500ml

  Sanytol
  • 500 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 199,80 Kč
 • Obrázek Sanytol Dezinfekce jednorázové čistící utěrky vůně eukalyptu 72 ks

  Sanytol Dezinfekce jednorázové čistící utěrky vůně eukalyptu 72 ks

  Sanytol
  • 36 Kus
  99,90 Kč
  1 ks 2,77 Kč
 • Obrázek Cif Cream Original krémový abrazivní čisticí přípravek 750ml

  Cif Cream Original krémový abrazivní čisticí přípravek 750ml

  Cif
  • 750 Mililitr
  119,90 Kč
  1 l 159,86 Kč