Obrázek Cif All in 1 Lemon Tablety do myčky nádobí 26 ks

Cif All in 1 Lemon Tablety do myčky nádobí 26 ks

Cif
 • 26 Kus
Art. č.: 82-334292
229,00 Kč
1 ks 8,80 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

VAROVÁNÍ

Cif All in 1 Lemon tablety do myčky nádobí. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek Finish Powerball Ultimate Plus All in 1 Lemon kapsle do myčky nádobí 45 ks 549g

  Finish Powerball Ultimate Plus All in 1 Lemon kapsle do myčky nádobí 45 ks 549g

  Finish
  • 45 Kus
  719,00 Kč
  1 ks 15,97 Kč
 • Obrázek Somat Gold Tablety do automatické myčky na nádobí 120 x 18,6g (2232g)

  Somat Gold Tablety do automatické myčky na nádobí 120 x 18,6g (2232g)

  Somat
  • 120 p.dáv
  679,00 Kč
  1 p.dáv 5,65 Kč
 • Obrázek Finish Powerball Power All in 1 tablety do myčky nádobí 94 ks 1504g

  Finish Powerball Power All in 1 tablety do myčky nádobí 94 ks 1504g

  Finish
  • 94 Kus
  499,90 Kč
  1 ks 5,31 Kč
 • Obrázek Somat All in 1 Tablety do automatické myčky na nádobí 140 x 17,6g (2464g)

  Somat All in 1 Tablety do automatické myčky na nádobí 140 x 17,6g (2464g)

  Somat
  • 140 Kus
  699,00 Kč
  1 ks 4,99 Kč