Obrázek Bref Perfume Switch apple-water lilly tuhý WC blok 3x50g

Bref Perfume Switch apple-water lilly tuhý WC blok 3x50g

Bref
 • 150 g
Art. č.: 82-322530
148,90 Kč
1 kg 992,66 Kč

Nebezpečí

Nebezpečí. Obsahuje alkoholy C9-11, ethoxylované; alkoholy C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje: 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty

 • Obrázek Bref Color Aktiv Ocean tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref Color Aktiv Ocean tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref
  • 150 g
  149,90 Kč
  1 kg 999,33 Kč
 • Obrázek Bref Čistič na koupelnu 750ml

  Bref Čistič na koupelnu 750ml

  Bref
  • 750 Mililitr
  119,90 Kč
  1 l 159,86 Kč
 • Obrázek Bref Perfume Switch soft lotus-fresh bamboo tuhý WC blok 3x50g

  Bref Perfume Switch soft lotus-fresh bamboo tuhý WC blok 3x50g

  Bref
  • 150 g
  159,90 Kč
  1 kg 1 066,00 Kč
 • Obrázek Bref Brilliant Gel All in 1 Spring Rain WC blok 3 x 42g

  Bref Brilliant Gel All in 1 Spring Rain WC blok 3 x 42g

  Bref
  • 126 g
  149,90 Kč
  1 kg 1 189,68 Kč