Obrázek Ambi Pur Spring Awakening Osvěžovač Vzduchu Do Auta Startovací Sada 1 ks

Ambi Pur Spring Awakening Osvěžovač Vzduchu Do Auta Startovací Sada 1 ks

Art. č.: 82-336894
119,90 Kč
1 ks 119,90 Kč

Nebezpečí

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty

 • Obrázek Osvěžovač vzduchu spray Oceán

  Osvěžovač vzduchu spray Oceán

  • 300 Mililitr
  57,90 Kč
  1 l 193,00 Kč
 • Obrázek Osvěžovač vzduchu spray Levandule

  Osvěžovač vzduchu spray Levandule

  • 300 Mililitr
  57,90 Kč
  1 l 193,00 Kč
 • Obrázek Osvěžovač vzduchu gel CITRON

  Osvěžovač vzduchu gel CITRON

  • 150 g
  41,90 Kč
  1 kg 279,33 Kč
 • Obrázek Glade Fresh Lemon osvěžovač vzduchu gel 150g

  Glade Fresh Lemon osvěžovač vzduchu gel 150g

  Glade
  • 150 g
  69,90 Kč
  1 kg 466,00 Kč