Obrázek Ambi Pur Spring Awakening Osvěžovač Vzduchu Do Auta Startovací Sada 1 ks

Ambi Pur Spring Awakening Osvěžovač Vzduchu Do Auta Startovací Sada 1 ks

Art. č.: 82-336894
119,90 Kč
1 ks 119,90 Kč

Nebezpečí

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty

 • Obrázek Glade Aerosol Pure Clean Linen osvěžovač vzduchu 300ml

  Glade Aerosol Pure Clean Linen osvěžovač vzduchu 300ml

  Glade
  • 300 ml
  89,90 Kč
  1 l 299,66 Kč
 • Obrázek Air Wick Pure Osvěžovač vzduchu svěží vánek 250ml

  Air Wick Pure Osvěžovač vzduchu svěží vánek 250ml

  Air Wick
  • 250 ml
  119,90 Kč
  1 l 479,60 Kč
 • Obrázek Ambi Pur Bathroom Flowers and Spring Osvěžovač Vzduchu 1 X

  Ambi Pur Bathroom Flowers and Spring Osvěžovač Vzduchu 1 X

  Ambi Pur
  • 7,5 ml
  129,90 Kč
  1 l 17 320,00 Kč