Obrázek Ambi Pur Spray Flowers & Spring Osvěžovač Vzduchu 300 ml

Ambi Pur Spray Flowers & Spring Osvěžovač Vzduchu 300 ml

Ambi Pur
 • 300 Mililitr
Art. č.: 82-297172
129,90 Kč
1 l 433,00 Kč

Nebezpečí

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze v souladu s návodem na použití. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. 5 % hmotnosti náplně je hořlavých. Obsahuje Benzisothiazolinone, Delta-Damascone, Linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek Air Wick Life Scents Vonné tyčinky radostné léto 30ml

  Air Wick Life Scents Vonné tyčinky radostné léto 30ml

  Air Wick
  • 30 Mililitr
  169,90 Kč
  1 l 5 663,33 Kč
 • Obrázek Glade gel duopack Relaxing Zen 2x150g

  Glade gel duopack Relaxing Zen 2x150g

  Glade
  • 300 g
  124,90 Kč
  1 kg 416,33 Kč
 • Obrázek Glade Electric Relaxing Zen Strojek+Náplň

  Glade Electric Relaxing Zen Strojek+Náplň

  Glade
  • 1 Kus
  179,90 Kč
  1 ks 179,90 Kč
 • Obrázek Glade gel duopack Clean Linen 2x150g

  Glade gel duopack Clean Linen 2x150g

  Glade
  • 300 g
  124,90 Kč
  1 kg 416,33 Kč