Obrázek Ambi Pur Bathroom Cotton Fresh Osvěžovač Vzduchu 2 X

Ambi Pur Bathroom Cotton Fresh Osvěžovač Vzduchu 2 X

Ambi Pur
 • 15 Mililitr
Art. č.: 82-347999
179,90 Kč
1 l 11 993,33 Kč

Nebezpečí

Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Po použití vyvětrejte místnost. Obal a bezpečnostní pokyny uschovejte, dokud se výrobek nespotřebuje. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty

 • Obrázek Air Wick Pure Osvěžovač vzduchu jemná bavlna 250ml

  Air Wick Pure Osvěžovač vzduchu jemná bavlna 250ml

  Air wick
  • 250 Mililitr
  119,90 Kč
  1 l 479,60 Kč
 • Obrázek Air Wick Life Scents Vonné tyčinky radostné léto 30ml

  Air Wick Life Scents Vonné tyčinky radostné léto 30ml

  Air wick
  • 30 Mililitr
  169,90 Kč
  1 l 5 663,33 Kč
 • Obrázek Glade Aerosol Pure Clean Linen osvěžovač vzduchu 300ml

  Glade Aerosol Pure Clean Linen osvěžovač vzduchu 300ml

  Glade
  • 300 Mililitr
  97,90 Kč
  1 l 326,33 Kč
 • Obrázek Osvěžovač vzduchu spray Levandule

  Osvěžovač vzduchu spray Levandule

  • 300 Mililitr
  57,90 Kč
  1 l 193,00 Kč