Obrázek ALEX Čistič extra péče na laminát s vůní pomeranče 750ml

ALEX Čistič extra péče na laminát s vůní pomeranče 750ml

ALEX
 • 750 Mililitr
Art. č.: 82-307574
99,90 Kč
1 l 133,20 Kč

Nebezpečí

Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí. Vyhledejte lékařskou pomoc. Nepožívat.

Podobné produkty

 • Obrázek Savo Čistič na podlahy levandule 1000ml

  Savo Čistič na podlahy levandule 1000ml

  Savo
  • 1 l
  124,90 Kč
  1 l 124,90 Kč
 • Obrázek Savo Podlahy a povrchy vůně květin 750ml

  Savo Podlahy a povrchy vůně květin 750ml

  Savo
  • 750 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 133,20 Kč
 • Obrázek Sanytol Dezinfekce čistič podlahy & plochy citrón & olivové lístky 1l

  Sanytol Dezinfekce čistič podlahy & plochy citrón & olivové lístky 1l

  Sanytol
  • 1 000 Mililitr
  104,90 Kč
  1 l 104,90 Kč
 • Obrázek Pronto Everyday Clean čistič na laminátovou, vinylovou podlahu a dlažby 750ml

  Pronto Everyday Clean čistič na laminátovou, vinylovou podlahu a dlažby 750ml

  • 750 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 133,20 Kč